Odborné stáže pro vedoucí pracovníky v Evropě

Pro současného vedoucího pracovníka je důležité mít představu o nových úspěších ve své oblasti činnosti. K výměně zkušeností přispívají odborné konference a veletrhy, ale ty bohužel neumožní vidět a zhodnotit použití různých metod a teorií v praxi. Proto, aby bylo možné zprostředkovat vedoucím pracovníkům a podnikatelům seznámení se s praxí vedení podnikatelské činnosti a výrobními zkušenostmi předních zahraničních společností v jejich reálných podmínkách, byl vypracován projekt Odborné stáže pro vedoucí pracovníky.

Za sedm dní účastníci stáže získají unikátní možnost získání praktických znalostí. Navštíví úspěšné podniky a seznámí se s praxí řešení řídících úkolů, zúčastní se seminářů předních podnikatelských poradců a vědců z praxe, vymění si zkušenosti s kolegy v oboru, naváží nové podnikatelské kontakty, seznámí se s kulturou a památkami jiných zemí.

Témata stáží