MEZINÁRODNÍ TÝDEN
PRODUKTIVITY
7.–11. října 2019
Česká republika
Registrace
O
O MEZINÁRODNÍM TÝDNU PRODUKTIVITY
Mezinárodní týden produktivity je multifunkční platforma pro studium nejlepších mezinárodních zkušeností v oblasti zvyšování produktivity práce, vytváření inteligentních výrobních systémů, rozvoje lidského kapitálu, možnost seznámit se s ukázkami nejmodernějšími techniky, technologie a Průmyslu 4.0.

Zúčastnit se Mezinárodního týdne produktivity má v plánu více než 300 manažerů podniků a společností z Evropy, Ruska a zemí SNS.

Mezinárodní týden produktivity nabízí účastníkům unikátní možnost profesní diskuze a partnerství, prezentace výrobního a intelektuálního potenciálu podniků a výměnu nejlepší praxe.

Kde

Česká republika

Kdy

7.–11. října 2019

Oficiální partneři

Novinky

Nový
před 3 týdny
Svoji účast potvrdil Jan Kovacs

S radostí oznamujeme, že pan Jan Kovacs, hlavní koordinátor programu World Class Manufacturing na závodech Liberty.

Ukázat více
Nový
12.07.2019
Společnost ABB se připojila k gemba partnerům

Společnost ABB se připojila k gemba partnerům International Productivity Week 2019.

Ukázat více
Nový
12.07.2019
Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu IPW 2019

S potěšením oznamujeme, že Česká manažerská asociace se rozhodla poskytnout záštitu International Productivity Week 2019.

Ukázat více

Řečníci

Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje


zvolte si svůj

Program

Benchmarkový kongres „Productivity 4.0, nejlepší praxe“
7.–9. října 2019, Praha
Benchmarkový kongres „Productivity 4.0, nejlepší praxe“
Benchmarkový kongres propojuje v čase a prostoru vlastníky a vedoucí pracovníky podniků, personální ředitele, vědce a výzkumníky, odborníky na vzdělávání a projektovou práci, za účelem zprostředkování výměny nejlepších zkušeností a hledání integrálních metod formování štíhlé kultury výroby, zvyšování produktivity práce, zavádění inovací, řízení lidského kapitálu, zvyšování kvality života a udržitelného rozvoje regionů. V rámci kongresu budou pracovat tři sekce: Výrobní systémy, Lidský kapitál a Metodologie. Řečníci kongresu jsou vedoucí pracovníci a odborníci, kteří realizovali nejlepší projekty na zvýšení efektivity výroby a produktivity práce ve svých podnicích v Německu, v České republice, Švédsku, Rusku, USA, Slovensku a Japonsku. Benchmark návštěvy podniků za účelem studia nejlepší praxe: Toyota, Alfmeier, Volkswagen, Amazon, Škoda. Návštěva 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV. Studium zkušeností v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže v science centrech a muzeích.
Soutěže projektů „Tansformace“
7-9 ŘÍJNA 2019, PRAHA
Soutěže projektů „Tansformace“

Cílem soutěže je objevení a rozšíření nejlepší praxe ve zvyšování produktivity práce, stimulace tvůrčího přístupu při vytváření výrobních systémů budoucnosti, v rozvoji lidského kapitálu a zajištění udržitelného rozvoje.

Vítězové a laureáti v každé nominaci jsou určování online hlasováním účastníků kongresu a rozhodnutím mezinárodní poroty. Nominace:

KAIZEN PROJECT Soutěž firemních projektů ve zvyšování produktivity a efektivity výroby.

HUMAN CAPITAL Soutěž projektů v oblasti popularizace technického vzdělávání, programů technické tvořivosti dětí a mládeže, Industrial Tour, science center a muzeí.

KAIZEN TEAM Soutěž vzdělávacích programů a zapojení personálu do systému neustálého zlepšování.

Šampionát mezi týmy firemních – Účastníků a MBA škol “Operational excellence“
8. ŘÍJNA 2019, PRAHA
Šampionát mezi týmy firemních - Účastníků a MBA škol “Operational excellence“

Týmový šampionát Provozní dokonalost (Operational Excellence) má tři etapy: simulační hra, řešení případových situací, duel vedoucích.

Šampionát je zaměřen na zvyšování úrovně znalostí a kompetencí, výměnu nejlepších zkušeností v oblastí štíhlého managementu a provozní dokonalosti v různých oblastech ekonomiky, státní správy a místní samosprávy.

Mezinárodní soutěž týmů umožní objevit vůdce a odborníky na štíhlé řízení mezi společnostmi, organizacemi a MBA školami, posílí image zúčastněných organizací na mezinárodní scéně.

Benchmark stáže „Produktivita práce a výrobní efektivita. Nejlepší praxe.“
6.–12. října 2019, Praha, Brno, Plzeň atd.
Benchmark stáže „Produktivita práce a výrobní efektivita. Nejlepší praxe.“
Účastníci stáže jsou vedoucí pracovníci a odborníci v oblasti vývoje výrobních procesů, štíhlé výroby, výrobní efektivity a řízení personálu.
7.–9. října 2019, Praha
Benchmarkový kongres „Productivity 4.0, nejlepší praxe“
Benchmarkový kongres propojuje v čase a prostoru vlastníky a vedoucí pracovníky podniků, personální ředitele, vědce a výzkumníky, odborníky na vzdělávání a projektovou práci, za účelem zprostředkování výměny nejlepších zkušeností a hledání integrálních metod formování štíhlé kultury výroby, zvyšování produktivity práce, zavádění inovací, řízení lidského kapitálu, zvyšování kvality života a udržitelného rozvoje regionů. V rámci kongresu budou pracovat tři sekce: Výrobní systémy, Lidský kapitál a Metodologie. Řečníci kongresu jsou vedoucí pracovníci a odborníci, kteří realizovali nejlepší projekty na zvýšení efektivity výroby a produktivity práce ve svých podnicích v Německu, v České republice, Švédsku, Rusku, USA, Slovensku a Japonsku. Benchmark návštěvy podniků za účelem studia nejlepší praxe: Toyota, Alfmeier, Volkswagen, Amazon, Škoda. Návštěva 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV. Studium zkušeností v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže v science centrech a muzeích.
7-9 ŘÍJNA 2019, PRAHA
Soutěže projektů „Tansformace“

Cílem soutěže je objevení a rozšíření nejlepší praxe ve zvyšování produktivity práce, stimulace tvůrčího přístupu při vytváření výrobních systémů budoucnosti, v rozvoji lidského kapitálu a zajištění udržitelného rozvoje.

Vítězové a laureáti v každé nominaci jsou určování online hlasováním účastníků kongresu a rozhodnutím mezinárodní poroty. Nominace:

KAIZEN PROJECT Soutěž firemních projektů ve zvyšování produktivity a efektivity výroby.

HUMAN CAPITAL Soutěž projektů v oblasti popularizace technického vzdělávání, programů technické tvořivosti dětí a mládeže, Industrial Tour, science center a muzeí.

KAIZEN TEAM Soutěž vzdělávacích programů a zapojení personálu do systému neustálého zlepšování.

8. ŘÍJNA 2019, PRAHA
Šampionát mezi týmy firemních - Účastníků a MBA škol “Operational excellence“

Týmový šampionát Provozní dokonalost (Operational Excellence) má tři etapy: simulační hra, řešení případových situací, duel vedoucích.

Šampionát je zaměřen na zvyšování úrovně znalostí a kompetencí, výměnu nejlepších zkušeností v oblastí štíhlého managementu a provozní dokonalosti v různých oblastech ekonomiky, státní správy a místní samosprávy.

Mezinárodní soutěž týmů umožní objevit vůdce a odborníky na štíhlé řízení mezi společnostmi, organizacemi a MBA školami, posílí image zúčastněných organizací na mezinárodní scéně.

6.–12. října 2019, Praha, Brno, Plzeň atd.
Benchmark stáže „Produktivita práce a výrobní efektivita. Nejlepší praxe.“
Účastníci stáže jsou vedoucí pracovníci a odborníci v oblasti vývoje výrobních procesů, štíhlé výroby, výrobní efektivity a řízení personálu.
Select date to see sections.
10
gemba
100
best practices
20
akcí
300
účastníků
Časový

Harmonogram

7 října, 2019 г.
2019-10-07
All
Panorama
Zoom
8 října, 2019 г.
2019-10-08
All
Panorama
Zoom
All
Panorama
Zoom
All
Panorama
Zoom
08:30
Registrace účastníků
09:00
První plenární zasedání.
„Produktivita 4.0. Od výrobního systému k celkovému štíhlému řízení a udržitelnému rozvoji“.
Slavnostní zahájení IPW 2019.
Cesta k World Class Manufacturing. Potenciálně výkonný systém – vize do budoucnosti.
Jan Kovács, WCM koordinátor, LIBERTY OSTRAVA
Lidé, stroje, čísla. Potenciál digitalizace a nové organizační modely pro zvýšení produktivity.
Řečník se upřesňuje. Národní centrum pro Průmysl 4.0
Globální konkurenceschopnost a produktivita.
Claes Berlin, President Švédské asociace kvality, Švédsko.
Přestavka
Dynamický VSM jako detektor růstu produktivity. Nikdy nedůvěřujte průměrům.
Ralf Richter, prof. Dortmundské technické univerzity, bývalý viceprezident výroby „Bosch“, Německo.
Digitální transformace: první kroky a pokročilá řešení.
Michal Kutil, ředitel společnosti Plantyst, Česká republika.
12:30 - 13:30
Oběd
Posterová sekce projektů „Transformace“.
13:30
Benchmarkové zasedání «Nejlepší praxe štíhlé výroby».
Společnost Alfmeier. Reorganizace výrobní logistiky jako základ zavádění štíhlé výroby ve společnosti s „historií“.
Ota Koukolík, Alfmeier, Německo, Česká republika.
Projekt zvýšení provozní efektivity ve zpracovatelském závodě báňské a hutní společnosti Kola.
Alexandr Lisoy, těžební a hutní závod Kola, místopředseda představenstva společnosti Norilsk Nickel. Rusko
Společnost АВВ. Praxe zapojení personálu do systému neustálého zlepšování s pomocí mobilní aplikace „Hlášení hazardů“.
Tomáš Pelc, vedoucí výroby ABB, Česká republika, Švédsko.
Viam supervadet vadens / Cestu zvládne jdoucí. Zkušenosti s pilotním lean projektem v decentralizované společnosti.
Viam supervadet vadens / Cestu zvládne jdoucí. Zkušenosti s pilotním lean projektem v decentralizované společnosti.
Přestavka
Poučení z odporu. Rozšíření programu provozní dokonalosti ve velké monopolní společnosti.
Řečník ze Západoslovenské energetiky, ZSE E-on. Slovensko, Německo.
Matice kompetencí pro interní experty. Firemní zkušenosti.
Matice kompetencí pro interní experty. Firemní zkušenosti.
Zkušenosti s Lean projekty v České republice, obecně i podrobně.
Marcel Pavelka, Ředitel společnosti API
Shrnutí 1. dne
18:30
Networking Party.
08:30
Posterová sekce a soutěž projektů „Transformace“.
09:00
Sekce „Lidský kapitál v období Industry 4.0.“
Druhé plenární zasedání „Lidský kapitál v období Industry 4.0.“
Humanistické paradigma v řízení: od řízení lidských zdrojů k rozvoji lidského kapitálu.
Veronika Denisová, ředitelka International Productivity Academy, Česká republika.
Řízení kvality posilováním kompetencí. Know-how od manažerů kvality.
Řečník se upřesňuje. Škoda. Česká republika
Za úspěchem s lidskou tváří. Jak budování lidské firmy pomohlo ekonomice i šíření štíhlé výroby ve společnosti.
Leoš Jiřele, Leoš Jiřele, předseda výrobního družstva SOLEA CZ, Česká republika.
Kompetence budoucnosti. Soukromé a státní partnerství při formování lidského kapitálu pro Industry 4.0.
Kateřina Chábová, výkonná ředitelka České asociace science center, Česká republika.
Přestavka
Sekce „Metodologie výuky štíhlého řízení a projektové práce“.
Developing a Leader. “Nornickel Leaders”.
Olga Solodova, Vedoucí projektů, společnost Norilsk Nickel, Rusko
Prolomení odporu: Firemní formát transformace výuky.
Anna Yakovleva, zástupkyně vedoucího vývoje podnikového systému, JSC United Engine Corporation (JSC UEC).
Produktivita, výuka a Industry 4.0. Revoluční přístup ke zvyšování produktivity prostřednictvím výuky na automatizovaných modelech.
Philippe Skeřík, Vedoucí zaměření Didactic, FESTO, Německo.
Očekávání a realita. Tři hlavní složky procesu implementace Lean.
Katarina Andreeva, Ředitelka Lean technologií, AK BARS BANK, Rusko
12:30 - 13:30
Oběd
Třetí plenární zasedání „Blízká vzdálená budoucnost“.
Innovative technology of design™ od nejlepších světových korpocací.
Dr. Sergei Ikovenko, světový expert v oblasti inovačních technologií, inovační instruktor společnosti General Electric Global, USA
Prezentace projektů vítězů soutěže „Transformace“.
Přestavka
Kam kráčí management?
Pavel Kafka, Předseda České manažerské asociace.
Slavnostní ukončení kongresu. Předání cen vítězům soutěží.
Select date to see events.

«Productivity 4.0. Best practices» benchmark conference venue

Registrace

Společnost International Productivity Academy nabízí speciální ceny pro účastníky z českých společností, jako pro představitelé hostitelské země IPW 2019.

SMART

10 000 CZK

Benchmark kongres 4.0 „Produktivita, nejlepší praxe“

GEMBA WORKSHOP

3 500 CZK

Program v českém jazyce, pouze pro zástupce Českých firem

LIDSKÝ KAPITÁL V OBDOBÍ INDUSTRY 4.0

2 500 CZK

Speciální program 8. října

NETWORKING PARTY

2 500 CZK

Účast ve večerním Networking Party

GENERATION XY

22 000 CZK

Speciální balíček pro představitelé Generation XY

TANSFORMACE

2 500 CZK

Soutěže projektů „Tansformace“

EXTERNAL TANSFORMACE

1 000 CZK

Externí účast v soutěži projektů „Transformace“

OPERATIONAL EXCELLENCE

3 000 CZK

Šampionátu „Operational Excellence” se účastní týmy o počtu 5-7 členů

Pořadatelé Mezinárodního týdne produktivity

International Productivity Academy (Mezinárodní akademie produktivity) – vytváří zcela nové intelektuální prostředí, které poskytuje příležitosti k osvojení nejlepších zkušenost, provádění spolehlivého výzkumu v oblasti managementu, inženýrské psychologie a ergonomie.

O roku 2007 společnost aktivně spolupracuje s podniky v České republice, Německu, Francii, Švýcarsku a

Rusku v oblasti vzdělávacích benchmarkových programů, výzkumů a projektové práce.

Smyslem činnosti International Productivity Academy je napomáhat ke zvyšování produktivity a ekonomické efektivity společností, dosažení vysoké kvality života a harmonického rozvoje lidského potenciálu.

Spolupořadatelé Mezinárodního týdne produktivity

General information partner

Informační partner

Adresa
Česká republika, Praha, Květná, 2045/5